Lust-lyftets användar- och betalningsvillkor

Följande är användar- och betalningsvillkor för online-kursen Lust-lyftet. Lust-lyftet är en självstudiekurs som tillhandahålls av Sexologkliniken (Kessel och Norén Konsult och Holding AB, 559058-9825).

Kursavgift

Kursavgiften avläggs i samband med bokning. Kursavgiften varierar beroende på när man köper Lust-lyftet, om man köper den individuellt eller med par-tillägg och om man väljer att betala direkt eller över tid. För aktuella kursavgifter se hemsidan.


Leverans

Kursen levereras digitalt via en online-plattform som man får tillgång till direkt när man betalar. De olika modulerna finns tillgängliga direkt när köpet går igenom.


Licens och copyright

Avlagd kursavgift ger en licens att använda online-plattformen. Vid köp av Lust-lyftet individuellt är licensen personlig. Vid köp av Lust-lyftet med par-tillägg gäller licensen för två personer.

Licensen ger rätt att ta del av och ladda ner materialet från online-plattformen. Materialet är för personligt bruk och får inte utan Sexologklinikens godkännande publiceras, dupliceras, reproduceras eller på annat sätt spridas.

Då Lust-lyftet är en självstudiekurs är licenshållarna själva ansvariga för att följa och ta del av kursens olika moduler.

Licensen börjar när betalning avläggs och gäller så länge online-plattformen tillhandahålls av Sexologkliniken. 


Avbokning eller pengarna tillbaka

Då man direkt vid bokning och avlagd betalning får tillgång till online-plattformen och materialet som finns där ges ingen ångerrätt.

Vi på Sexologkliniken är dock angelägna om att våra kunder ska vara nöjda. Om en licenshållare har genomgått hela kursen och har gjort övningarna, men ändå känner att kursen inte gav någonting, har man rätt att få pengarna tillbaka. Licenshållaren ska då skicka in samtliga genomförda övningar som bevis på att kursen har genomgåtts, samt uppge anledningen/anledningarna till sitt missnöje. Anmälan om återbetalning av kursavgiften ska ha inkommit via mejl till kontakt@sexologkliniken.com senast 75 dagar efter köp av kursen. 

Notera att pengar inte ges tillbaka vid ändrad livssituation, mindre tid eller annan anledning. Pengarna återbetalas endast om man inte upplever att den genomgångna kursen har gett en någonting och man är missnöjd.


Reservation för ändringar

Om kursen inte skulle samla tillräckligt många deltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Vi reserverar oss för ändringar beträffande innehåll om vi gör bedömningen att en modifikation av innehållet skulle vara fördelaktigt för licenshållarna. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in kursen vid extrema omständigheter. Då sker utbetalning av kursavgiften till samtliga kursdeltagare. 


Inga garantier

Sexologkliniken kan inte garantera att kursen kommer att hjälpa dig/er. Lust är ett komplext ämne som påverkas av biologiska och medicinska faktorer, psykologiska faktorer, relationella faktorer och sociokulturella faktorer. På grund av ämnets komplexitet kan någon av ovanstående faktorer leda till att önskat resultat inte uppnås – varför Sexologkliniken ej kan ge några garantier.


Ansvar

Lust-lyftet och Sexologkliniken behandlar inte sjukdomstillstånd som har en medicinsk eller biologisk uppkomst. Vi kan därför inte heller hjälpa till med frågor kring specifika mediciner eller andra fysiska symtom. Vi uppmanar därför alla som vill eller tycker att det känns nödvändigt, att söka medicinsk hjälp utanför kursen.

Sexologkliniken tar inte ansvar för medicinska tillstånd, psykiatrisk problematik eller andra problem eller utredningar – det är upp till licenshållaren själv att avgöra om de kan delta i Lust-lyftet vid givet tillfälle, eller om mer hjälp behövs innan, eller under kursens gång.  

Om du har en samtidig depression, ångestproblematik eller annan psykisk problematik som påverkar din vardag är det viktigt att du får hjälp med den innan eller under tiden som du sätter igång med Lust-lyftet. Lust-lyftet är en självstudiekurs och vi har därför inga möjligheter att följa upp en enskild individs mående. Vi kan inte heller ge terapeutisk hjälp eller stödinsatser och kan därmed inte bistå med hjälp om du mår dåligt till följd av själva kursen eller dess innehåll.

Lust-lyftet bör inte ses som en ersättning för terapi eller enskild rådgivning.