Integritetspolicy

Följande är Integritetspolicyn för online-kursen Lust-lyftet. Lustlyftet är en självstudiekurs som tillhandahålls av Sexologkliniken (Kessel och Norén Konsult och Holding AB, 559058-9825). Policyn beskriver vår behandling av personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke. I samband med köp av Lust-lyftet behöver man ge sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas av Sexologkliniken.

De personuppgifter som kommer att samlas in av oss i samband med att man deltar i kursen är:

  • Inloggningsuppgifter till online-portalen (mailadress och lösenord)
  • Lilla lust-testet
  • Excel-dokument över deltagarens utveckling
  • Frågor som man skickar in genom kursportalen
  • Kursutvärdering

Inloggningsuppgifterna behövs för att man ska få tillgång till online-portalen och hanteras av Teachable.  Mailadressen hanteras också av Seva för att göra mail-utskick och Zapier för att koppla mellan Teachable och Seva. Via Google forms kommer man också att skicka in utvärderingar och anonyma frågor. Övriga uppgifter skickas via mail.  Dessa uppgifter används i Sexologklinkens arbete i syfte att vidareutveckla Lust-lyftet och göra kursen så bra som möjligt för deltagarna. Sammanställningar av dessa uppgifter (där individer inte går att identifiera) kan också användas i marknadsföringssyfte.

Inloggningsuppgifter till online-portalen sparas så länge licenshållaren vill ha tillgång till kursen. Anonymiserade frågor kommer också att sparas på kursportalen som material för framtida kursdeltagare. Övriga uppgifter kommer inte sparas online. Dessa uppgifter anonymiseras efter genomgången kurs om licenshållaren inte begär annat.

Inga uppgifter kommer att spridas till utomstående part.

Enligt dataskyddsförordningen har man rätt att få ta del av de personuppgifter vi har på en. Denna kan ni göra genom att maila kontakt@lustlyftet.se. Om ni ser felaktigheter i era personuppgifter har ni rätt att få dem rättade. Detta görs också enklast via mail. Ni har också rätt att bli bortglömda. Då raderar vi alla uppgifter vi har på er. Begäran om att bli raderad sker också via mail. Enligt dataskyddsförordningen har du också rätt till något som kallas dataportabilitet. Det innebär att man har rätt att få ut sina personuppgifter i ett sådant format så att det kan läsas in av en annan leverantör av en likande tjänst. Vi har svårt att se att detta är tillämpligt givet de uppgifter vi hanterar, men om det skulle vara aktuellt är det bara att maila oss på kontakt@lustlyftet.se så hittar vi en lösning.

Ansvarig myndighet för dataskyddsförordningen i Sverige är Datainspektionen. Dit kan man vända sig om man har ytterligare frågor eller vill registerna ett klagomål.